Founder of Legal Tech Factory Europe

JUDr. Ondrej Matejka

JUDr. Ondrej Matejka je zakladateľom Legal Tech Factory Europe, partnerom v advokátskej kancelárii Matejka&Friedmannová a zakladateľom platformy Legal Tech Hub na rozvoj Legal Tech-u na Slovensku.
 
Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa v rámci svojej advokátskej praxe špecializoval na obchodné a pracovné právo a v týchto oblastiach má početnú publikačnú činnosť. Svojimi profesionálnymi znalosťami a výsledkami práve v tejto oblasti sa stal spoľahlivým partnerom pre združenia zamestnávateľov, významné profesijné združenia a organizácie a od roku 2010 pôsobí ako arbitrážny rozhodca kolektívnych sporov a sporov štátnej tripartity. 
Najnovšie sa zameriava aj na IT development Legal Tech riešení a digitalizáciu právnych služieb, ktoré úspešne aplikuje aj vo svojej praxi. Je developerom digitálneho portálu www.ORSR.HELP, ktorý je etalónom digitálneho spôsobu poskytovania právnych služieb v real-time režime, a to nielen v rámci SR, ale aj z európskeho hľadiska.

Máte otázky?
Pýtajte sa.

Legal Tech Factory Europe s. r. o.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 56095007

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176403/B
Kontaktný formulár