Co-Founder & Law Lead

Mgr. Radovan Kovačik

Mgr. Radovan Kovačik je zakladateľom Legal Tech Factory Europe, partnerom v advokátskej kancelárii Matejka&Friedmannová.

Po ukončení právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, začal pracovať v advokátskej kancelárii Matejka&Friedmannová, pričom sa venoval témam občianskeho, obchodného, pracovného práva a špecializoval sa na správu bytových domov. Bol súčasťou autorských tímov publikácie komentáru Antidiskriminačného zákona a ďalších publikácií. Dnes je už advokát a je lídrom právneho tímu vývoja Legal Tech aplikácií v Legal Tech Factory Europe.

Máte otázky?
Pýtajte sa.

Legal Tech Factory Europe s. r. o.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 56095007

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 176403/B
Kontaktný formulár